The website has not been set up yet
If you have uploaded your website but still see this message,
delete the file index.php from your public_html directory.


Kodulehekülg ei ole veel üles seatud
Kui laadisite oma kodulehekülje üles ning näete siiski seda teadet,
kustutage oma virtuaalserveri public_html kataloogist fail nimega index.php.


Sivusto ei ole viel� ladattu palvelimeen
Jos latasitte sivustonne palvelimeen ja n�ette t�t� ilmoitusta,
niin poistakaa k�ytt�j�tilinne public_html hakemistosta index.php tiedosto.


El pagina web no esta creado todav�a
Si has subido su pagina web, pero a�n ve este mensaje,
borra el archivo index.php desde su directorio public_html.